Guide for de som ønsker å bli leder

Hva skal til for å bli leder?

De fleste lederrollene krever grunnutdanning. Den beste måten å bli leder på er derfor å investere i ledertrening for deg selv. Du øker da sjansene for å få drømmejobben som leder og samtidig i mange tilfeller muligheten for bedre inntekt. Hos Elerno kan du starte lederutdanningen samme dag som du bestemmer deg.

Mange drømmer om en dag å trappe opp og bli leder. Å jobbe seg oppover i organisasjonen er en av de vanligste veiene til en lederposisjon. Men å gå fra medarbeider til leder er ikke alltid en enkel prosess. Kanskje du har problemer med å se muligheter til å klatre i organisasjonen, eller du føler ikke at dine overordnede er villige til å la deg avansere? Da kan det være på tide å begynne å se seg om etter nye måter å klatre på karrierestigen på!

Hvordan bli en god leder?

Under et lederkurs for nye ledere vil du lære om hva lederrollen innebærer. Målet er å forberede deg på rollen som leder eller leder og gi deg en bred base innen ledelse og ledelse. Du lærer at rollen innebærer ansvar for resultater, budsjett, personal, administrasjon, innhenting og håndtering av informasjon, arbeidsmiljø, lønnssetting med mer. Den andre siden av din ledelse, ditt lederskap, krever evnen til å bygge relasjoner, kommunisere, gi tilbakemeldinger, håndtere konflikter, gruppedynamikk og lignende. Oppsummert vil en lederutdanning føre til økt innsikt i hvordan du som leder kan lede deg selv, den enkelte og teamet slik at du sammen med dine ansatte kan nå de målene du setter deg.

Hvilke nøkkelkompetanser trengs hos en leder?

Den høye endringstakten i samfunnet stiller høye krav til fleksibilitet og løpende kompetanseutvikling for både bedrifter og enkeltpersoner. Siden arbeidsmeritter lenge har vært det avgjørende, prioriteres lederegenskaper og utdanning i økende grad. I følge en undersøkelse fra Kantar Sifo føler i underkant av halvparten av ledere i svenske bedrifter at deres nåværende utdanningskompetanse oppfyller kravene til attraktive arbeidsgivere i dag. En god grunnutdanning innen ledelse og ledelse vil bli stadig viktigere også i fremtiden, og man ser også at tilnærmingen til utdanning er i endring. Utdanning er ikke lenger noe man «beiter på» tidlig, før man går ut i arbeidslivet. For å være relevant på sikt må du hele tiden tilpasse deg og fylle på med ny kunnskap og perspektiver med jevne mellomrom, i takt med nye krav og behov gjennom yrkeslivet.

Utdanningen vår:

Pakkepris
Opprinnelig pris var: 14 980 kr.Nåværende pris er: 9 995 kr.


Fullfør sertifisert utdanningsledelsestrening – Alt for å administrere deg selv, din bedrift, dine ansatte og teamet ditt. For ledere eller fremtidige ledere uavhengig av bransje.

  Nettkurs 100% online
  Interaktiv praksis
  Sertifikat ved fullføring