Vilkår

1. Generelt

1.1
Følgende generelle vilkår og betingelser (“Vilkårene”) gjelder for alle bestillinger som legges inn av deg som kunde (heretter referert til som “Kunden” eller “deg”) angående e-trening på www.elerno.no (“Nettstedet” ), som drives av Elerno Utbildning AB, org.no. 559215-5971, Box 165, 281 22 Hässleholm, SVERIGE (heretter referert til som “Elerno”, “vi” eller “oss”).

1.2
E-kurs bestilt gjennom oss leveres av en av våre partnere. Elerno eier og driver nettstedet ved hjelp av opplæringsarrangører som gir kurs og opplæring.

1.3
For å kunne bestille en e-utdanning på nettstedet, må du godta vilkårene. Ved å godta vilkårene godtar du å overholde vilkårene i sin helhet og godtar at du har lest informasjonen om personopplysninger i vår personvernerklæring, som er en del av disse vilkårene. Elerno forbeholder seg retten til å endre vilkårene når som helst, uten forvarsel. Versjonen av vilkårene du godtar ved bestilling gjelder for bestillingen.

1.4
Hvis du har spørsmål om Elerno, eller om vilkårene, vennligst kontakt vår kundeservice.

2. Vilkår for treningsarrangørene

I tillegg til disse vilkårene gjelder den relevante opplæringsleverandørens vilkår for e-treningen du bestiller på nettstedet. Du er ansvarlig for å lese og godta vilkårene til gjeldende treningsarrangør.

3. Innhold

3.1
På Nettsiden presenterer vi en så detaljert beskrivelse av e-kursene som mulig for at du skal få detaljert informasjon om kursinnholdet. Ettersom vi kontinuerlig jobber med å utvikle kursene våre, kan dette bety at kursinnholdet kan avvike fra kurskatalogbeskrivelsen. Vi må derfor ta forbehold fordi det kan være manglende informasjon eller mindre endringer vedrørende et bestemt kurs eller utdanning.

3.2
Dersom du har kommentarer til kursinnholdet, vennligst kontakt vår kundeservice.

4. Bestilling

4.1
Bestilling av e-trening kan gjøres enten muntlig på telefon, skriftlig via e-post eller via vår hjemmeside. Bestillingen gjøres ved at du velger ett eller flere e-kurs som du ønsker å bestille. Du er ansvarlig for at informasjonen du oppgir ved bestilling er korrekt og oppdatert og at informasjonen holdes oppdatert om nødvendig.

4.2
Etter å ha fullført bestillingen og vi har mottatt fullstendig informasjon fra deg, vil du motta en bekreftelsesmail fra oss. Hvis du ikke har mottatt en bekreftelse på e-post så snart som mulig etter din bestilling, vennligst kontakt vår kundeservice.

5. Ordre- og prisbekreftelse

5.1
Ordre- og kursbekreftelse samt eventuelt påloggingsinformasjon sendes til kunde og til kursdeltakere når bestillingen er behandlet og bekreftet. Avtaler anses inngått gjennom bestillings- og prisbekreftelsen. Ettersom kursene og opplæringen tilbys online, er det ingen mulighet for senere å kansellere eller endre bestillingen.

5.2
All kontakt skjer via e-postadressen du oppga i forbindelse med bestillingen. Din påloggingsinformasjon og annen kundeinformasjon må holdes strengt konfidensiell og må ikke spres. Du er ansvarlig for å sørge for at påloggingsinformasjonen din lagres sikkert og ikke spres.

5.3
Fra det er lagt inn en bestilling og vi har bekreftet bestillingen, mottas normalt e-treningen for angitte deltakere innen 12 timer.

6. Pris

Gjeldende priser for kurs og utdanninger vises på Nettsiden. Alle priser er oppgitt inkludert mva med mindre annet er oppgitt på nettsiden. Vi forbeholder oss retten til å justere våre priser ved behov. En bekreftet pris påvirkes ikke av endrede priser.

7. Betaling

Bestilt kurs betales direkte med kort gjennom vår kassa og vi bruker Stripe som betalingstjeneste. Betaling for e-opplæringen skjer til oss, og dermed ikke til opplæringsarrangøren som gir kurset eller opplæringen.

8. Håndtering av personopplysninger og databeskyttelse

Vi behandler personopplysninger i samsvar med vår til enhver tid gjeldende personvernpolicy.

9. Rett til å avslutte kurset før tid

Elerno forbeholder seg retten til å avslutte et kurs eller opplæring for tidlig for en kunde som bryter disse vilkårene eller opplæringsleverandørens vilkår. Oppsigelse skjer i et slikt tilfelle med umiddelbar virkning.

10. Kundens ansvar

Ved kjøp av e-utdanning gjelder tilgang til kurs- og utdanningsmateriell mv. kun for den eller de som er oppgitt i ordrebekreftelsen. Det er ikke tillatt å distribuere innholdet til andre eller dele passord til brukerkontoen. Tjenesten krever internettilgang. Du er ansvarlig for kostnadene som påløper for bruk av internettforbindelsen.

11. Opphavsrett

Kursene og utdanningene samt kursmateriellet levert av oss eller utdanningsarrangørene er opphavsrettsbeskyttet og kan kun brukes til avtalt bruk. Det er forbudt, uten skriftlig tillatelse, å dele, kopiere eller distribuere Elernos eller treningsarrangørers materiell.

12. Kursbevis

Etter fullført e-utdanning utstedes kursbevis for deltakelse på kurset. Noen kurs inkluderer en test for å sikre kursdeltakerens kunnskaper som er formidlet, som da fremgår av kursbeviset.

13. Ansvarsfraskrivelse

13.1
Innholdet i utdanningene og kursene er ment som generell informasjon og er ikke ment å være uttømmende eller tilstrekkelig som grunnlag for at Kunden og kursdeltakerne kan ta beslutninger om konkrete problemstillinger mv., men er kun ment å brukes til informasjon formål og utgjør ikke råd.

13.2
I tilfelle Elerno likevel i noen henseende kunne holdes ansvarlig i noen henseende, skal ansvaret aldri dekke indirekte skader, som tap av fortjeneste eller andre følgeskader. Elernos totale ansvar for feil, forsinkelser eller andre kontraktsbrudd er uansett begrenset til det Kunden har betalt til Elerno.

14. Tvister

I tilfelle en tvist mellom Elerno og Kunden på grunn av disse Vilkårene eller av annen grunn, skal partene i første omgang forsøke å løse tvisten ved gjensidig avtale. Dersom partene ikke kan bli enige, skal tvisten avgjøres av allmenn domstol med Hässleholm, Sverige tingrett som første instans.

Disse vilkårene gjelder fra 2023-01-01